Com em puc fer soci?

Per poder ser soci, el millor serà que llegeixis AIXÒ i, per suposat, has de Ser major d'edat.

Per a mes informació, truca al 937 890 332

dissabte, 25 de juliol de 2009

10 idees legals i un consell per la collita

----------------------------------------------------------------------------------
1er.) Declaració davant la policia.
Quan la policia (o la guàrdia civil, etc) detenen a algú, provaran de fer que es declari a la mateixa comissaria o caserna per a, posteriorment, posar-ho a disposició judicial. Si el detingut té molt clar el que cal dir pot declarar sense major problema. Si no ho té tan clar ( o simplement per prudència, que és el recomanable, no desitja fer-ho) pot optar per declarar només davant l'autoritat judicial.

La importància de no declarar davant la policia radica que després d'aquesta declaració policial (que consistiria, precisament, en no declarar) el detingut té dret a entrevistar-se reservadamente amb el seu advocat i, d'aquesta forma, preparar la seva declaració davant el Jutge. No és extrany que les forces policials intentin convèncer al detingut perquè declari davant d'ells, fins i tot fent veure que si no declara haurà de passar la nit a comissaria o amb altres arguments per l'estil.

Recordeu que és un dret vostre el triar on declareu pel que, repeteixo, si no es té molt clar el que cal dir, ha d'optar-se per declarar davant d'el Jutge per a així poder entrevistar-se amb l'advocat.

2on.) El conreador de marihuana és consumidor de cannabis.
Si una persona conrea marihuana per al seu consum és obvi que cal ser consumidor de derivats cannábics. Per això no només es manifestarà dita condició a l'hora de declarar sinó que, a més, es demanarà ser reconegut pel mèdic forense a fi d'acreditar aquest consum. En el cas que no es pogués fer aquest reconeixement, procedirem a anar a un laboratori privat a fi que ens realitzin una anàlisi que acrediti el nostre consum.

3er.) La quantitat de marihuana.
Tot i que part del que anem a dir a continuació és labor pròpia de l'advocat no està de més que en la declaració davant el Jutge ( o fins i tot si es declarés davant la policia) es faci veure que no tot el que es confisca en un cultiu de marihuana és per consumir, sinó que només ho seran les plantes femelles, i d'elles, només les flors i després del corresponent procés d'assecat. Això és, cal fer veure, des del primer moment, que els testos, la terra, les tiges i les fulles no es consumeixen, sinó només les flors, i això després del corresponent procés d'assecat, que deixarà la quantitat de flors originària entre un deu i un vint-i-cinc per cent de la mateixa.

4art.) El consum és anual.
A més, caldrà fer veure que la marihuana que s'anava a aconseguir era per al consum anual del conreador, atès que és una planta que es cull una vegada a l'any, i del resultat del cultiu depèn que el conreador pugui aprovisionar-se per a aquest any pel que, en definitiva, la quantitat de marihuana que es pogués obtenir ha de correspondre's amb la qual consumeix aquesta persona.

Per exemple: si es diu que es consumeix dos grams diaris (uns 730 grams anuals) i de la plantació es podrien treure tres quilos de marihuana, és evident que hauria un excedent, i el Jutge pot pensar que aquest excedent aniria destinat a finalitats distintes al propi consum.

5é.) La motivació del cultiu: el propi consum.
Cultivo marihuana perquè la consumeixo. És indiferent el perquè del consum, pot ser per raons mèdiques, lúdiques, etc. En relació a això, no es cap bestiesa recordar al Jutge que es prefereix conrear abans que acudir al mercat negre, on el consumidor es trobaria amb preus alts, adulteració del producte i entrada en cercles de marginació i delinqüència.

6é.) Pertinença a associacions antiprohibicionistas.
Si el conreador és membre d'una associació antiprohibicionista cal comunicar-ho perquè el Jutge pugui veure que no es tracta d'una persona que intenta amagar-se sinó que pertany a una associació que, públicament, lluita per la normalització de la marihuana. El clàssic traficant de drogues fuig de la publicitat i busca l'anonimat. El conreador de marihuana no necessita de l'anonimat perquè no està realitzant gens il·legal.

7é.) La presència d'instruments equívocs.
Un element que prendrà en consideració el Jutge per a intentar esbrinar si el cultiu de marihuana detectat està destinat al consum d'aquest conreador o al tràfic serà la presència de balances de precisió, quadern d'anotacions de vendes, diners no justificats, material per a la posterior venda d'aquesta marihuana, etc. Si es tenen aquests instruments, el Jutge serà més procliu a pensar que el cultiu era per a traficar que no per al propi consum del conreador.

8é.) L'estat de les plantes.
Si algunes d'elles estiguessin plantades i unes altres assecant-se, farem veure com això acredita que es va disposant de les mateixes conforme es va necessitant. Si totes estan ja collides farem veure que, arribada l'hora de la collita, no es poden deixar més temps plantades pel que cal procedir a recollir-les totes, amb independència que el consum de les mateixes es produeixi al llarg de l'any.

9é.) La ubicació de les plantes.
Si les plantes estan a la vista assenyalarem com això és mostra que no hi ha gens que amagar ni por que les vegin. Si no estaven a la vista direm que era necessari per al seu desenvolupament (p.i. si estan en un hivernacle o sota uns plàstics ) o, simplement, que es volia evitar que la veiessin els nens o que algun veí protestés.

10é.) Les manifestacions dels agents.
Un altre dels aspectes que el Jutge tindrà en compte és el que la policia digui sobre el conreador, això és, si és conegut com traficant, si la intervenció es produeix per casualitat o per denúncies d'algú, si hi ha molt tràfec de persones per casa seva, etc. Com podreu veure poca cosa podem dir sobre això (les valoracions ja les farà el vostre advocat) però resulta convenient que se sàpiga que aquest és altra dada que es tindrà en compte.

Conclusions.
No hi ha fixat un nombre de plantes que permeti qualificar un cultiu de legal o d'il·legal. Seran un cúmul de circumstàncies (principalment la condició de consumidor del conreador i la quantitat de marihuana que es podria obtenir) les que facin que el jutge pugui considerar que el cultiu estava destinat al propi consum o bé, encara que fora parcialment, al tràfic.

En tot cas, que a ningú se li escapi que quantes menys plantes es tinguin (i, per tant, menys marihuana ) més fàcil li resultarà al jutge el pensar que era per al propi consum i no per al tràfic.

Edito: Aquestes 10 idees van ser redactades per l'excel·lent advocat de la ARSECA, Rafael Ramos i publicades per la revista Cáñamo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada